20131130 Finland

30 november två möten i Åbo, Finland med styrelse för en organisation för invandrarföreningar i Åbo, samt styrelseen för multikulturförening i skolan. Det var ett mycket givande möte och vi siktar nu på ett gemensamt integrationsprojekt.

Bilder från Organisationen Sondip

Comments are closed.