Jason

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyheter 2017

Nyheter

8 maj Möte med Hyresgästförening

8 maj Internationella kvinnokaffe

9 maj SIU deltar med Högnivå möte på Arbetsmarkandasdepartementet. Ordförande Amil Sarsour var en samtalsledare till en grupp “ Fritid och socialrelationer”

10 maj datorkurs för äldre

9 maj SIU styrelsemöte

9 maj Skola för alla aktiv i Lundelska skola

10 maj möte med Uppsala kommu

10 maj möte för äldre i Gottsunda

11 maj möte med Navet Uppsala

11 maj möte med ett projekt “ Läsa för integration”

11 maj torsdagkultursamtal för “ Uppspala vision 2030”

12 maj möte med Uppsala kommun

6 maj 20170506 resa till Gammel-Gränome och Stavby

I lördagen 6 maj 2017 anordnade vi på SIU en resa till Gammel-Gränome och Stavby med buss och mer än 50 nyanlända från SIU integrationsprojekt ” Uppsala vision 2030”med deras fadderfamiljer deltog.

Lennart Johansson ordförande vid Gammel-Gränome har välkomnat oss och vi har gått runt på gården och de nyanlända fick en bild av och historien om hur bönderna och adelsmännen levde.  På gården fanns också en kör från Uppsala som övade  och vi fick  lyssna på en klassik sång. De nyanlända hade med sig en orientalisk trumma ” Durbake” och de bjöd på en arabiska sång. Stämningen var mycket varm och alla applåderade varandra. Det är precis som vi tror, att integration bl.a. är en ömsesidig anpassning.

Sedan åkte vi vidare till Stavby där Birgitta Elfving ordförande för Hela Sverige ska leva var på plats med några föreningsmedlemmar. De nyanlända har fått information om hur man lever i Stavby. Deltagarna fick bl.a veta vad man kan göra på fritiden, vad är B- skola, hur det fungerar med vård. Några deltagare har visat intresse för att bo på landsbygden. Vi har gått en stigrunda, passerat en kyrka och fått veta hur man begraver sina kära och nära på landet.

Resan slutade med en grillfest och orientalisk musik och dans.

På hemvägen var det en rolig diskussion om att leva på landsbygden och en jämförelse mellan landsbygdskultur och de nyanländas tidigare hemländer

 

 

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment