Kallelse till Årsmöte 2023

 

Datum: lördag den 18 mars 2023
Kl. 10:00 – 13:30
Plats: SIUs lokal, Skolgatan 18

Hjärtligt välkomna!!

SIU Styrelse/ Ordförande: Zuhair Ammya

 Dagordning

 • Samling, registrering, utdelning av årsberättelse och revisionsberättelse
 • Mellan kl. 9.30–10.00   Val av årsmötets ordförande
 • Val av sekreterare och protokolljusterare
 • Val av två rösträknare
 • Godkännande av kallelse (årsmöteskallelsen skall utgå en månad i förväg)
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse år 2022 (handlingar utdelas vid årsmötet)
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Godkänd av nya föreningar
 • Val av styrelseledamöter (valberedningens förslag)
 • Förslag om föreningens firmatecknare (styrelsens förslag: ordföranden och kassören har rätt att var för sig teckna föreningens firma)
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant (valberedningens förslag)
 • Val av två valberedningar och en suppleant (Årsmötes förslag)
 • Verksamhetsplan och budget för år 2023
 • Motioner och styrelsens förslag till reviderade stadgar
 • Övrigt
 • Avslutande

Gemensam lunch kl.13

Fika ca 11.45–12.00

OBS!

 • Sista anmälningsdag är måndag den 12 mars till (info@siuppsala.se)
 • Max två representanter från varje förening.
 • Representanter måste ha fullmakt från sina föreningar.
 • Motionen till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senat 12 mars 2021.

Årsmöte bara till medlemsföreningar som betalde sina medlemsavgifter

 
Tack för att du delade vår artikel! Klicka och gilla oss också nedan så får du reda på när vi lägger upp fler artikelar och intressanta nyheter. Tack för din stöd!
Send this to a friend