Besök från Finland

Besök från Finland

Vi har fått besök av en grupp fån Finland.  Hanna Laitinen från HUMAK universitet,  Nina Patanen frånFinnish Refugee Council,  Matellna Seppälä från  Finnish Refugee Council, Sanna Laukkanen från Finnish Refugee Council och Reetta från Vasa Universitet. Syftet är att bytta erfarenheter när det gäller integration och SIUs instruktion.
Det var ett givande möte och tagit tre timmar från 13-16.Ordföranden från fyra av SIU:s föreningar som är med projektet deltagit i mötet.

Vi har fått en litet fin present från besökarna.

Var och en av besökarna har fått T-shirt från SIU.
Här i bilden; Sara från Somalia och är medlem i projektet ger Hanna sin present.

Bilder från besöket.

Comments are closed.