Diskussion – inspiration 2011 Kulturhuset Tensta

 

HUR KAN ETT BYGDEKONTOR PÅ JÄRVAFÄLTET BIDRA TILL STADENS OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING?

Välkommen till att vara delaktig i Diskussion – Inspiration – Exempel 8 september kl.18.00 Kulturhuset Tensta Träff hitta: http://tenstatraff.se/. Medverkande representanter från Kulturhuset Tensta Träff, Spånga Blå Band och Länsbygderådet i Stockholmslän berättar SIU, Samarbetsorganisation för invandrarföreningar i Uppsala presenterar Integrationsprojektet Uppsala Vision 2030 – fadderverksamhet och idéer om samarbete med föreningar på landsbygden.
BYGDEKONTOR i SPÅNGA -TENSTA – Kulturhuset Tensta Träff, mötesplats för boende och föreningsliv

[flash_video 1 /]

Comments are closed.