Föreläsning i Hermods

Hermods, föreläsning för SFI elever fredag 17 januari 2014

***************************

SIUs ordförande Amil Sarsour och SIUs Viceordförande Andergachew Meshesha föreläser på Harmods gymnasial vuxenutbildning.

Comments are closed.