Framtidsutveckling med integration på landsbygden.

projekt@siuppsala.se

Om projekt


 Projekt i massmedia

TV4 Uppland + UNT 18 minuter  + UNT


Här kan man läsa kortfattat beskrivning med några bilder om projektet.

 Kontakta oss  projekt@siuppsala.se

  [flash_video 13 /]

 Framtidsutveckling med integration på landsbygden

Hej
Du är vällkommen till projektet ”framtidsutveckling med integration på landsbygden”
Vi träffas tisdagen 14 augusti kl 9:00
Adress: skolgatan 18 SIUs lokal.
Vecka 33 startar vi projektet
Den 14 och 15 augusti ska vi besöka gård – och turistanläggningar där ni deltagare får
möjligheten att välja vilken praktikplats passar er bäst.
V. 33 Besök landsbygden
a. Lövstabruk
b. Österbybruk
c. Hållnäs ”Kalles fisk”
d. Sundsvedens Turistanläggning
e. Rävsten
f. Öregrunds turistbyrå.
vecka 34
20-23/augsti
Utbildning 4 dagar
Dag 1. 20/8
a. Allmän introduktion om projektet och dess målsättning.
b. Arbetsrätt och miljö.
c. Grupparbete.
d. Redovisning
Dag 2. 21/8
a. Framtidens turism i vårt område.
b. Hur bemöter vi den ökande långväga turismen.
c. Hur skall vi utveckla samarbetet mellan landsortens turistföretagare och invandrare.
d. Grupparbete.
e. Redovisning

Dag 3. 22/8
a. Information om uppländsk natur och kultur.
b. Jordbrukets historia
c. Hur fungerar det uppländska småskaliga jordbruket.
d. Grupparbete.
e. Redovisning
Dag 4. 23/8
Studiebesök till en storgård med bl.a. mjölkrobot
Vecka 35- 38
27/8–21/9
Praktikplatser.
Gammel Gränome. Annette Lindström
Ågården. Familjen Mattsons i Vansta.
Gammel Tammen i Österbybruk.
Vikstaheden. Bernice Tuvesson
Uppsala Äventyr Center. Rikard Elfving mycket intresserad men återkommer
Sundsvedens Turistanläggning. Roland & Kerstin Sjölander. Måste fundera.
Rävsten. Katarina Johansson Ger svar i nästa vecka.
Lidingby Gård. Håkan & Anna-Märta Vallin Återkommer med svar.
Östhammars turistbyrå. Intresserade men måste prata med chefen först.
Du är välkommen


Projekt ledarna

 

         Meshesha                                                                                                      Håkan
SIU                                                                                       Hela Sverige ska Leva Uppsala län
Tel 070 4351104                                                                                    Telefon: 073 9899993
Email : siu@comhem.se
Hemsida:  www.siuppsala.se

Comments are closed.