Invigning av Centrum för Integration och mångfald

[flash_video 18 /]

Andergachew Mesheshas invigningstal.—>  

Ebba Bush ( KD) Uppsala kommunalråd och ordförande till Äldrenämnden  kommer och inviga  SIU Centrum för Integration och mångfald på tisdag 28 maj 2013. Detta centrum ska strama upp det interna arbetet och göra SIU bättre rustat att utnyttja de mycket varierande kunskaper och erfarenheter från olika delar av världen som har samlats i Uppsala tack vare stadens många invandrarföreningar. Verksamheten syftar till att bygga upp goda relationer och en ömsesidig anpassning mellan olika befolkningsgrupper både i stad och på landsbygd utan att någon grupp ska behöva ge upp sin egenart.

Plats: SIUs lokal, Skolgatan 18

Tid:   Tisdag 28 maj 2013. Kl. 13.00

Mingel och invigning kl. 14.00

 Comments are closed.