Årsmöte 2014

 Bilder från 2014 SIUs årsmöte

Verksamhetsberättelse 2013 15 mars 2014


Kallelse  till årsmöte 2014

 Datum: lördag den 15 mars

Kl 10:30 – 15:30

 Plats: SIUs lokal

Skolgatan 18

 Hjärtligt välkomna!!

 SIU Styrelse/Ordförande: Amil Sarsour

 
Visa större karta
 

Dagordning för årsmötet lördag den 15 mars 2014

 1. Samling, närvarolista, utdelning av årsberättelse och revisionsberättelse mellan kl. 10:30-11.00
 2.  Öppnande kl.11.00, årsmötes invigning av Mohamad Hassan; Kommunalråd (FP)
 3.  Val av årsmötets ordförande och sekreterare
 4.  Val av protokolljusterare
 5.  Val av två rösträknare
 6.  Godkännande av kallelse (årsmöteskallelsen skall utgå en månad i förväg)
 7.  Fastställande av dagordning
 8.  Årsberättelse och revisionsberättelse (handlingar utdelas vid årsmötet)
 9.  Ansvarsfrihet för styrelsen
 10.  Godkännande av nya medlemsföreningar
 11.  Val del av styrelseledamöter (valberedningens förslag)
 12.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant (valberedningens förslag)
 13.  Förslag om föreningens firmatecknare (styrelsens förslag: ordföranden och kassören har rätt att var för sig teckna föreningens firma)
 14.  Val av två valberedningar och en suppleant (valberedningens förslag)
 15.  Verksamhetsplan under 2013

Övrigt
Avslutande
Gemensam lunch ca 12.30–13.30 (persisk mat)

 OBS!
Sista anmälningsdag är lördag den 4 mars.
Max två representanter från varje förening.
Representanter måste ha fulmakt från sina föreningar.
Motionen till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senat 6 mars 2014.

Comments are closed.