PRESS

Pressmeddelande

12 juni 2017 SIU, Internationella kvinnokaféet startade  en cykelkurs för bl.a. nyanlända kvinnor under sommaren.
Kursen pågår i sju veckor fram till 24 juli, varje måndag mellan kl. 18:00 – 20:00
12 kvinnor har anmält sig och sju kursledare kommer att ta ansvar för kurs.
Amil Sarsour
SIUs ordförande


Pressmeddelande

Uppsala den 7 april 2017

SIU, Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala

Det som har hänt i Stockholm idag är ett fruktansvärt dåd som gör vi på SIU både ledsna och förbannade.
Vi på SIU fördömer kraftigaste sådana fega, vidriga handlingar som är riktade mot vårt samhälle, demokratin och vår mänskliga värdighet.
Våra tankar går till de som har drabbats, deras familjer och anhöriga.
Vi får aldrig låta oss besegras av rädsla.
Tillsammans måste vi stå upp för öppna och demokratiska samhällen.

Amil Sarsour
Ordförande SIU

Pressmeddelande i PDF format HÄR


 PRESSMEDDELANDE

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt besöker SIU imorgon torsdag kl. 10:00

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt besöker SIU imorgon torsdag 19 november kl. 10.00

Tanken är att han ska träffa SIU styrelse och projektledare samt vara med på ett skolbesök till Lundellska skolan .

Jonas Sjöstedt besöker olika verksamheter på SIU kontor: radio, internationellt kvinnokaféet, projekt för äldre- för ett bättre liv, projektet Uppsala Vision 2030.

SIUs ordförande Amil Sarsour


Pressmeddelande

Vi på SIU är stolta över beslutet från Uppsala kommuns medaljdelegation att ge kommunens hedersmedalj för 2015 till SIU,s (Samarbetsorganisation för Invandrarföreningar i Uppsala) ordförande Amil Sarsour. Han har som SIU,s ordförande lyft integrationsarbetet för ideella organisationer. Han har arbetat i ett mångårigt engagerat integrationsarbete och har varit en eldsjäl. Vi på SIU tackar medaljdelegationen för erkännandet av vår ordförande och för SIU,s arbete för integration, mångfald och samverkan mellan olika kulturer.

 På SIU´s styrelses vägnar

Andargachew Meshesha

Vice Ordförande

20151104


20120814-Pressmedelande

Hela Sverige ska leva – Uppsala län och Samarbetsorganisation för Invandrarföreningar i Uppsala –
SIU har start ett pilotprojekt ”Framtidsutveckling med integration på landsbygden ” i samarbete med
Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Leader Upplandsbygd.
Vi anordnade en mångfaldskonferens i oktober 2011 för att se vilka möjligheter till att öka
integrationen på landsbygden som fanns och hur vi på bästa sätt kan tillvara utlandsfödda
kompetens inom landsbygdsnäringarna.
Baserat på idéerna från konferensen startar vi nu pilotprojektet.
Projektet innebär att vi erbjuder utbildning och praktikplatser på uppländska landsbygders gårdar –
och turist anläggningar, dels för att visa vilka möjligheter som finns, och dels skapa kreativ kraft hos
dem som kommer ut på praktik för att hitta nya vägar till arbeten.
De praktikplatser som vi erbjuder är småskaliga jordbruk och turistaktörer på landsbygden.
Måndagen den 20 augusti kl. 18.00 bjuder vi in till en informationsträff på Skolgatan 18 i Uppsala
hoppas du har möjlighet att komma.
För mer information kontakta någon av projektledarna:
Håkan Lindholm på tel. nr. 018 – 37 21 25, 073 – 989 99 93
Andargachew Meshesha på tel. nr. 070 435 11 04
Välkomna
Birgitta Elfving                                                                     Amil Sarsour
Ordförande                                                                              Ordförande
Hela Sverige ska leva – Uppsala län                                             SIU

birgitta@lbruppsala.se                                                      siu@comhem.se


PRESSMEDDELANDE

2012-04-24

Centrum för integration och mångfald

Samordningsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU) effektiviserar under våren 2012 sitt arbete genom att etablera ett centrum för integration och mångfald.

Centrum för integration och mångfald i Uppsala

Detta centrum ska strama upp det interna arbetet och göra SIU bättre rustat att utnyttja de mycket varierande kunskaper och erfarenheter från olika delar av världen som har samlats i Uppsala tack vare stadens många invandrarföreningar. Verksamheten syftar till att bygga upp goda relationer och en ömsesidig anpassning mellan olika befolkningsgrupper både i stad och på landsbygd utan att någon grupp ska behöva ge upp sin egenart.

SIU i Uppsala är unikt i två avseenden, dels som förmedlare av kunskap och information mellan invandrarföreningar, andra föreningar och organisationer samt myndigheter, men framför allt genom att aktivt främja integrering både i stad och på landsbygd. Förankringen av integration på landsbygden möjliggörs genom samarbete med organisationer så som Hela Sverige Ska Leva, LRF, med flera. SIUs integrationsprojekt Uppsala vision 2030 har uppmärksammats på olika håll i landet och SIU har inbjudits till många kommuner som har sett Uppsala som ett intressant exempel på hur ett integrationsarbete kan utvecklas.

Amil Sarsour

Styrelseordförande

Telefon:  073-685 30 52

Hemsida: http://www.siuppsala.se/

Comments are closed.