Afariska v6

Afariska v6

SIUh radiok qafar afih exxay nee kak taabbeenim swedenik upsalah mandara. Siinih warrasnam afâ marih eglalik fantaraw maro(SIUh) xaaguuy, Uppsalah mandrih xaaguu kee swedin xaagu. Alsal ink’adda sidiicaamô xaagu kaadu siinih tatrusna. Arcibaay samma xicaay SIUh radiok...
Sändningasmaterial för 2018

Sändningasmaterial för 2018

2018 VÅRTERMIN 2018 HÖSTTERMIN V4 V5  V6  V7  V8  V9  V10  V11  V12 V13  V14  V15  V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 v24 2018 VÅRTERMINEN SLUTAR V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 v39 v40 V41 v42 V43 V44 V45 V46 V47 V48...
2018 SIU julbord

2018 SIU julbord

SIU ordnade julbord i restaurang Al Habib. [Visa...
AFARISKA V47

AFARISKA V47

Intervju med journalisten Ibrahim Ali Omar om situation i  Djibuti. Intervjun gjordes av Hamad. RIUh radiok qafar afih exxay nee kak taabbeenim swedenik upsalah mandaraay, acadak acaadah carri waqlak 7:00-7:30 fana. Siinih warrasnam afammarih eglalik fantaraw...
Afariska v46

Afariska v46

SIUh radiok qafar afih exxay nee kak taabbeenim swedenik upsalah mandara. Siinih warrasnam afâ marih eglalik fantaraw maro(SIUh) xaaguuy, Uppsalah mandrih xaaguu kee swedin xaagu. Alsal ink’adda sidiicaamô xaagu kaadu siinih tatrusna. Arcibaay samma xicaay SIUh radiok...

Send this to a friend