Demokrati

 

Facebook

Demokratiprojektet

Demokratiska projektet är ett projekt är uppstartad av Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. SIU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. SIU bildades 1986 och har idag ca 40 medlemsföreningar.

Projektets mål är att bryta sociala utanförskap och erbjuda verksamhet.
Genom att arbeta i förebyggande syfte vill vi stärka dem, samt skapa möjligheter att ta del av de instrument som behövs för dem att småningom ta del av – och påverka samhället. Att stärka den enskilda individen är viktig för att vara och en ska kunna känna ökad delaktighet och kunna bidra till ökad samhällspåverkan.

Demokratiprojektet är att främja boende och ungdomarnas möjlighet och välbefinnande och att ordna aktiviteter i Gottsunda. Vi har sett sedan tidigare i senaste valet till riksdag, kommun och landsting så var deltagande i Gottsunda låg. Vi vill höja deltagande för kommande val och även verka för långsiktiga.

Vi kommer och börja från och med augusti 2016 till och med 2018. Under första året så kommer vi att bjuda in samhällsviktiga personer och myndigheter.

*************************************************************

20170517 Dialogmöte

Igår 17 maj har vi haft ett härligt det nionde dialogmötet i Gottsunda med Peter Gustavsson (S Uppsala ordförande) och Region råd Vivianne Macdisi S, Kommunalråd Rikard Malmström (Mp). Kommunalråd Mohammad Hassan (L) . Markus Lagerqvist (M), Lars Tor (V distrikt ordförande), Unn Harsem
( C) och Gro Hansen från Uppsala kommun från Uppsala kommun

Tema: Demokrati, delaktighet och inflyttande

Tack till alla Gottsunda invånare och till politikerna som har berikat dialogmötet


Vi har en månatliga demokrati möte på Gottsunda

Datum och tid: onsdag 28 september 2016, kl. 18-20

Plats: Kulturpunkten i Gottsunda centrum (mittemot Gottsunda biblioteket)

Det kommande temat på mötet och Workshop är; Ökning av ungdomsbrott.

Hur kan vi påverka ungdomarna att vara delaktiga i den demokratiska samhällsutvecklingen?

Kan ni vara snäll och sprida det till era föreningar

* vi bjuder på en bit pizza

Varmt välkomna


En nyhet om  SIUs projekt DEMOKRATI OCH DELAKTIGHETER .

20160824 – Gottsunda

Läs här


fredag 19 augusti 2016

Nyhetskälla UNT.SE
Kan prat stoppa våld i Gottsunda?

Dialog är viktigare än hårdare straff. Det tycker Amil Sarsour, ordförande för samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, SIU, som nu startar månadsmöten i Gottsunda för att bryta utanförskapet och minska våldet.

De många bilbränderna i bland annat Gottsunda och Stenhagen har skapat otrygghet. Men regeringens förslag om skärpta straff välkomnas inte av alla. Amil Sarsour menar att det tvärtom riskerar att öka våldet och utanförskapet.

– Om de döms till fängelse, vad möter dem där, undrar han retoriskt och svarar i nästa andetag på frågan själv:

– De möter andra kriminella. Se bara på USA, där har straffen skärpts, men det blir inte bättre, snarare värre. Våldet ökar.

SIU har nu tagit initiativ till månadsmöten i Gottsunda. Det första hålls nästa onsdag den 24 augusti och har temat demokrati och mänskliga rättigheter. Mötena hålls på Ken´s pizzeria i Gottsunda centrum, och SIU lockar förstås med bjudpizza.

– Vi ska prata med varandra, Gottsundabor och politiker, om vad orden betyder. Vad betyder demokrati? Politiker är viktiga här, vi ser dem när det börjar närma sig ett val, men mellan valen är de inte här så ofta. Nu vill vi råda bot på det, säger Amil Sarsour.

– Alla lever vi tillsammans, vi bor grannar, vi handlar på samma marknad, kastar sopor i samma soptunna. Vi borde kunna prata med varandra och ta hand om samhällets resurser tillsammans, säger han.

I ett första skede kommer det handla mest om Gottsunda och de som bor där. Vad man kan göra för att livet just där ska bli bättre, mindre våldsamt. Men Amil Sarsour ser gärna att man vänder sig mot Stenhagen också så småningom.

Den 24 augusti drar det alltså igång. Sedan kommer mötena hållas en gång i månaden fram till och med december till att börja med. På onsdag väntas bland andra Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Caroline Andersson (S), Rickard Malmström (Mp) samt Markus Lagerqvist (M) finnas på plats i Gottsunda centrum. Amil Sarsour hoppas att politikerna ska vara öppna och villiga att tala med alla som kommer.

– De måste ta detta på allvar, men jag hoppas att de får roligt också. Dialog är viktigt och bra.
Catrin Pihl

 20170308

Demokratiprojekt Internationella kvinnodagen firande

i Gottsundacentrum


Demokrati och inflytande i bostadsområdet

Gottsunda, Kulturpunkten 22 feb. 2017

Vi har haft en mycket lycktas dialogmöte om Demokrati och boende på Gottsunda..

Vi tackar alla politiker, tjänstemän från Uppsala kommun, vi tackar alla hyresgäst föreningar, Uppsala hem och vi tackar Uppsala universitet för deras medverkan under kvällen.

Workshop frågor

  • Har du möjligheter att påverka ditt boende i ditt bostadsområde?
  • Vad anser du om behovet av renovering i ditt bostadsområde? Och kommer det att påverka dig att bo kvar i din lägenhet?
  • Hur kan politikerna påverka boendet?
  • Vad kan fastighetsägarna kan göra att förbättra boendet?


p4-logo

Flera satsningar på Gottsunda och Valsätra Uppsala

Projektledare: Vi vill motverka utanförskapet:
Gottsunda Centrum
Gottsunda Centrum Foto: Tomas Magnusson SR

Flera satsningar på dialogmöten har startat den senaste tiden, för att på olika sätt utveckla stadsdelen Gottsunda/Valsätra i södra Uppsala.

– Att man känner sig att man inte är delaktig kan det uttrycka sig i olika våldshandlingar, till exempel bränna bilar osv. Vi tror att det är att man har en känsla av utanförskap. Vi vill motverka det här genom att töka delaktigheten, att de ska känna sig delaktig i samhället, säger Andargachew Meshesha som är projektledare för ett demokratiprojekt som Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, SiU, dragit igång för att bryta utanförskap.

Efter sommaren så drog SiU igång det de kallar för ett demokratiprojekt i Gottsunda.
De träffas en gång i månaden, med olika teman. Nu i oktober var temat hur man kan öka tryggheten för äldre i stadsdelen.
Politiker, olika organisationer och invånare bjuds in för att få igång en dialog:

– Ett sätt är att de deltar i den politiska processen, att de möter makthavarna och diskuterar, har en kommunikation. På det här sättet tror vi att det kommer bli ett bättre samhälle.

Planen är att fortsätta ha de här mötena säger Andargachew Meshesha, och också utöka dem till flera stadsdelar under nästa år.
En annan som satsar på dialog är Huseyin Tas. Han driver en pizzeria i Gottsunda centrum, och efter oroligheterna i somras bjöd han in till dialogmöte på pizzerian.
Också han kommer fortsätta att försöka få folk att prata med varandra säger han:

– Det är min tanke, det är dialog jag tror på. För när man inte känner varandra så bygger man på fördomar. Och om det trappas upp så kan det sluta illa. Så jag tror på att man behöver prata och sitta ner och ha en dialog.


Vi har en månatliga demokrati möte på Gottsunda

Datum och tid: onsdag 28 september 2016, kl. 18-20

Plats: Kulturpunkten i Gottsunda centrum (mittemot Gottsunda biblioteket)

Det kommande temat på mötet och Workshop är; Ökning av ungdomsbrott.

Hur kan vi påverka ungdomarna att vara delaktiga i den demokratiska samhällsutvecklingen?

Kan ni vara snäll och sprida det till era föreningar

* vi bjuder på en bit pizza

Varmt välkomna


Plan för Demokrati möten hösten 2016

Onsdagar

Möte Augustsödermans gata 2 Lokalen

 

September      7                    kl. 17-19

Oktober          5                    kl. 17-19

November      2                    kl. 17-19

November     30                   kl. 17-19

 

Debatt och information Gottsunda centrum

Augusti          24                 kl. 18-20

September     21                 kl. 18-20

Oktober         19                  kl. 18-20

November     16                  kl. 18-20

December      5                   kl. 18-20


SIUs DEMOKRATI OCH DELAKTIGHETER PROJEKT

Vi på SIU tackar er så mycket för ert deltagandet på dialogmöte i Gottsunda centrum 20160824.

Särskild tack till

Kommunalråd Mohamad Hassan (L), Kommunalråd  Caroline Andersson (S), Kommunalråd  Rickard Malmström (Mp),  Markus Lagerqvist (M) Kommunfullmäktige , Lars Thor (V) distriktsordföranden ,Unn Harsem (C),

Politiker har pratat om : Demokrati och mänskliga rättigheter

Sedan åt vi en bit pizza och gjorde workshop

Workshop tema var

Demokrati = Delaktighet 

  • Är våra politiker delaktiga och aktiva i Gottsunda?
  •  Hur kan de bli mer aktiva?
  • Stenkastning, bränna bilar och skadegörelse. Varför händer det här?
  • Vad säger ni om regerings förslag att skärpa straff för ungdomar som gör brott?
  • Kommer det att minska våldet i samhället?
  •  Vad kan vi göra tillsammans för att få ett bättre och tryggare Uppsala?

*Obs! SIU står för all kostnader

Nästa möte är onsdag den 21 september 2016 ( plats meddelar senare)

Med vänlig hälsning

Projektledare: Andargachew Meshesha

Projektkoordinator: Salim S., Anna Ammaya

Amil Sarsour/ Ordförande för SIU


Dialogmöte

Bästa Gottsunda invånare

نتشرف بدعوتكم لحوار مفتوح مع السياسين في ابسالا

ما شما را دعوت میکنیم به اشتراک در جلسه گفتگو باز ، با سیاستمدار ان شهر اپسالا که فراهم شده

خۆشحال ده‌بین به‌  به‌شداریتان بۆ گفتوگۆیه‌کی کراوه‌ له‌گه‌ل سیساسه‌تمه‌داره‌کانی ئۆپساله‌

Vi erbjuder Dig att komma till ett öppet dialogmöte med Uppsala politiker

Tema: Demokrati och mänskliga rättigheter

Datum och tid: onsdag 24 augusti 2016,  kl. 18-20

Plats: Gottsunda centrum, Ken`s pizzeria

Vi bjuder på en bit pizza!!

Välkommen

För frågor email: demokrati@siuppsala.se

Eller: siu@comhem.se

 

Comments are closed.