SIU grupper har satta upp affischer i bl.a. Buss stationen, mataffärer och Akademiska sjukhuset
Burskapet var;
Är du 70 år eller äldre?
Begränsa dina nära kontakter för att:
hålla dig frisk, inte smitta andra och avlasta sjukvården!
Gå gärna ut i friska luften – men undvik nära kontakt