13 januari Zoom dialogmöte med Gottsunda gruppen

Dagordning:-Information om Gottsunda-Corona i Gottsunda. Rapport från region Uppsala om Corona.Hur kan vi försätta våra dialogmöten på framtiden?
Bland deltagare är politiker från AMN : Ordförande Mohamad Hassan (L),  1:e vice ordförande Klas-Herman Lundgren (S), 2:e vice ordförande Robin Kronvall (M)