Onsdag 3 mars 2021. Gottsunda Dialogmöte med Arbetsmarknadsnämnden 

Här är några frågor som diskuterats:
– Hur kan vi stötta personer som står långt från arbetsmarknaden?
– Extratjänster
– Hur stöttar vi dem som förlorat sin inkomst?
– Företagslabbet
Kommunalråd Mohammad Hassan (L) Ordförande  Arbetsmarknadsnämnden, Klas-Herman Lundgren (S) Vice ordförande till AMN, Torbjörn Björnlund (V) Ledamot i AMN och Lena Winterbom Direktör arbetsmarknadsförvaltningen har svarat på frågorna. Mehran Tehranchi från Almi har svart på fråga om företag labbet. 
Mötets moderator och chatt ansvarig är: Andreas Christoffersson och Mattias Rosendahl
Och med fantastiska 46 deltager.