SIUs årsmöte på lördag den 10 juli, kl. 10-14. i Gottsunda kulturpunkten. Närvarande är 28 deltagare. Antal röstberättigade medlemmar är 21. Amil Sarsour meddelade att han idag frånträder sitt uppdrag som föreningens ordförande.Årsmötet valde Zuhair Ammya som nya ordförande. 
Daniel Edman valdes  som årsmöte ordförande och Bengt Olsen som mötets sekreterare.