Samarbetsorganisationen för invandrare föreningar i Uppsala (SIU)

IKK mötesprotokoll 1

Datum och tid: 16 augusti. 2021, kl. 18h30- 19h30 hållit sitt första styrelsemöte

Plats: Mötet ägde rum via Zoom, digital

Närvarande: Francia, Nabiat, och Bitota

Anmält Frånvaro: Bahar, Najia och Samia

Ej anmält deltagandet:

1 § Francia öppnat möte.

2 § Styrelse har fastställt möte.

3§ dagordning:

  • Bestämma en dag för att kunna träffa Linnea Netin, Delprojektledare från Nya Kompisbyrån
  • Bestämma aktiviteter under hösttermin. Handlingsplan
  • övrigt

3 § Styrelse godkände dagordning.

4 § Francia ska skicka e-post till linnea för att kunna träffa IKK fredag den 20 augusti kl 16h00. Antigen fysiskt eller via zoom. Linnea får avgöra

5§ veckan 34: IKK invigning den 23 augusti 2021 kl 16h00

6§ veckan 35: Linnea ska träffa kvinnor som blir intresserat att delta på hennes studie

7§ Vecka 36: Kväll sopa

8§ Vecka 37: Föreläsning angående Covid-19

9§ vecka 38 : Female Genital Mutulation föreläsning eller seminar

10§ Vecka 39 Körkortföreläsning

11§ Övrigt

Nästa IKK styrelsemöte är 23/08

Vid penna                                                                                                                             Justerare

Bitota Sparf                                                                                                                        Francia Ericsson