20210924  (SIU) 

klimatstrejk

Samarbetsorganisation för invandrarföreningen i Uppsala (SIU) var med klimatstrejk idag 20210924 Forum galleriet
SIU viceordförande Bitota Sparf, SIU styrelse ledamot Nebiat Tzefhe och Amil Sarsour Har hållet tal om klimat