Mer om SIU
STYRELSEN
MEDLEMSORGANISATIONER
ORDFÖRANDE-KONFERENS
ÅRSMÖTE
SIU I MASSMEDIA

SIU:s STYRELSE

Zuhair Ammya

Ordförande

Bitota Mudibu Sparf 

Vice ordförande

Omval, år 2024
Zuhair Ammya (Yarmouk hjälpkommitté) som SIU ordförande 
Bitota Sparf (Afrikanska Föreningen för Utveckling (AFFU)
 
Styrelseledamöter
Jamal Ahmed (Somaliska hjälpkommittén)
Najia Afzali (Afganska förening)
Nebiat Tzeghe (Eritreanska förbundet i Uppsala) 
Mohammad Hassan (Kurdiska kulturcentrum)
Bahar Mufti (Kurdistans förening i Uppsala
 
Två ordinarie ledamöter år 2024-205
Francia Eriksson (Sankhayu)
Nadja Bouchdouch (Initiativfamiljerna I Gottsunda)
 
Suppleanter år 2024
José Sanchez (ASOVEN) 
Najem Ammora (Yttrandefrihetsgrupp)
Fatemeh Khorrami (Vänner för cancerdrabbade Sverige)
Babiker El obid ( Sudanesiska förening i Uppsala)
 

Revisorer år 2024
Hassan Baygan (Multikulturföreningen), sammankallande,
Nawal Ahmed Mahmod (Kurdiska vänskapsförening)
Zahir Islam (Parishad förening) som ersättare.

Valberedningen 2024
Amil Sarsour (Centrum för integration och mångfald) sammankallande,
Suhail Mousa Aleed (Alwafa familj förening) ledamot
Ramiro Callisaya (Sankayo) ledamot

 Heders styrelseledamöter 2024-2025
Roizk Hartonian (Armeniska kulturföreningen)
Fana Habteab (Female Integrity)

SIU:s MEDLEMSORGANISATIONER

 

SIU I MASSMEDIA

 

UPPSALA

Så ska fler lära sig hantera bränder och brandsäkerhet

Räddningstjänsten i Uppsala gör nu en riktad satsning för att öka kunskapen om brandsäkerhet i olika grupper. Det innebär besök i bostadsrättsföreningar, skolor men även i olika föreningar.
– Det betyder mycket för oss att de är här, säger Amil Sarsour, ordförande i Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala.

Det är sent på kvällen i SIU:s lokaler i Uppsala. Här samlas olika invandrarföreningar i Uppsala. Ikväll handlar det om brandskydd.

– Jag har fått mycket frågor om brandvarnare, brandsläckare och annan typ av utrustning. Det har varit väldigt tacksamt och trevligt med mycket engagemang, säger Daniel Holmgren, brandinspektör vid räddningstjänsten i Uppsala.

Riktad satsning

I veckan kunde SVT Uppsala berätta att det är fyra gånger högre risk att drabbas av en bostadsbrand i socialt utsatta områden, än i andra. Och räddningstjänsten i Uppsala gör nu en riktad satsning för att öka kunskapen om brandsäkerhet i olika grupper.

– Vi besöker bostadsrättsföreningar och föreningar i mån av tid. Sedan gör vi en riktad satsning tillsammans med vuxenskolan där vi är ute i deras samhällsorienteringsgrupper och pratar brandskydd med dem, säger Daniel Holmgren.

”Jag behöver utbildning”

Just den här kvällen har SIU, Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala, själva bjudit in brandinspektören Daniel Holmgren för att öka kunskapen om brandsäkerheten bland sina medlemmar.

– Jag tycker att det är jättebra. Jag behöver utbildning, hur man ska bära sig åt om det börjar brinna. Hur ska man handskas med elden utan att skada sig själv? säger Saleh Abd Alal.

Källa: SVT Nyheter