Artikel om SIU i Länsstyrelse, I en kris är samarbetet med civilsamhället betydande

Artikel om SIU i Länsstyrelse, I en kris är samarbetet med civilsamhället betydande

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—uppsala/2020-07-29-i-en-kris-ar-samarbetet-med-civilsamhallet-betydande.html  Från vänster syns Linn Bennetoft och Gudrun Orava från länsstyrelsen, Tareq Aljazar, Najia Afzali och Amil...

Send this to a friend