Måndag 4 oktober  Internationella kvinnokaffe  Föreläsning i Gottsunda om
vaccination. Gudrun Orava Kommunikatör med ansvar för kriskommunikation, Länsstyrelsen Uppsala län och
Margareta Öhrvall, Vaccinationssamordnare från Region Uppsala medverkade under föreläsning och kunde svara på många frågor.