Vi hade den här gången vår träff i Gottsunda kulturpunkten i samarbete med Gottsunda bibliotek.

Måndag 8/11. SIU kvinnokaffe hade som Gäster Helena Torsler och Maria Mungenast Från Cancerfonden i Stockholm. En lyckad föreläsning trots den förfärliga sjukdomen som drabbar många. Viktigt att söka vård för den minsta symtom.

PÅ YOUTUBE