Projekts ” Radio för asylsökande” syftar till att deltagarna får lära sig att sända radio och möjlighet till inhämtande av mängder av samhällsinformation.
Deltagarna kommer att hantera datorprogrammet ”Audacity” för radiosändning och innehållet av radiosändningarna kommer inhämtas och bearbetas från samhällsorienteringsmaterialet
”boken om Sverige”.
Projektet kommer att ha fem målgruppen från fem olika språk: arabiska, somaliska, tigrinja, dari och kurdisk. Det finns möjlighet till en grupp på svenska språket. Varje grupp består av 3–4 deltager.
Deltagarna läser hemma ett kapitel från boken ”Om
Sverige” på sitt eget språk. Och sedan skriver de ett kort sammanfattning text på eget språk.
Deltagarna ska lära sig spela in texten, redigera sända och spara ljudfilen.
Att spela in texten, redigera och sända kommer att hända på SIUs Radio station, Skolgatan 18.

Mvh
HÄR KAN NI LÄSA OM PROJEKTET

www.siuppsala.se