Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala har bjudit in politiker från äldrenämnden att träffa äldre arabisktalande invandrare i Gottsunda.

Tryck på bilden till P4 Uppland