20220308 Internationella Kvinnokaféet

firar Internationella kvinnodagen

Under temat Jämställdhet idag för en hållbar framtid!”

SIU lokal, måndag 8 mars 17:00
Kvällsaktiviteter:
  • 17.00–17.15 Föreläsning om könsstympnings av Fana Habtab
  • 17.20–17.50 Terrafen -kvinnojouren
  • 17.50 -18.05 jobbcenter information med El Shaia Laila
  • 18.05–18.50 Politiker tal om kvinnodagen
  • 19.00–19h30 Dikt med Martin och Sång med Jenny