Måndag den 14/11 Hade vi på SIUs- kvinnokaffe. Thai Greitz och Andie Stendin, från Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala, Som pratade om var vi ska vända oss till om vi känner oss diskriminera/ har råkat ut för determinering Kontakta gärna oss på SIU om du vill ha kontakt med de