Möte för ”Nätverk för Ukraina” möte på torsdag  SIUs lokal 2023-01-19.

Nätverk består av aktörer: SIU, LÖK, Hjälp Ukraina Uppsala, Nybyvision, Rädda barnen, Röda korset,  Vuxen skolan, Studiefrämjandet, Svenska kryckan, katolska kyrkans,, Aros teater, och Musik skolan.
Representanter från Uppsala Länsstyrelse och Uppsala kommun  deltog på mötet.