Den årliga Konferens handlar om SIUs arbete under 2016 och verksamhetsplan för 2017 samt SIUs budget för år 2017.

Föreningarnas ordföranden har berättat om sina verksamheter under 2016 och delade ut sina erfarenheter.
Bengt Olsen från Svenska OCD-förbundet Ananke har berättat om OCD syndrom.

Föreningen Afarvänner har bjudet på en afarisk gott mat. SIU tackar Afarvänner för sitt insats.

PROGRAM:

09.30- 10.00 Registrering.
10.00 -10.10 Välkomnande och presentationsrunda.
10.10 – 10:40 SIUs Representations; roll och aktivitet under 2016, Verksamhetsplan 2017.
10.40-10.50 Paus.
10.50-11.05 Agenda 2030.
11.05– 13.00 Medlemmarnas aktiviteter, varje förening kan berätta om sina aktiviteter erfarenheter.
13:00 – 14.00 Lunch (SIU bjuder på Afar hemlagat mat från Afarvänner).