Bästa SIU medlemmar!

Kulturnatten Uppsala 2023 äger rum den 9 september.
Anmälan av program till årets program är nu öppen.
Viktiga datum:
Anmälan utomhus evenemang stänger 26 maj 2023.
Anmälan för plats på scener stänger 26 maj 2023.
Anmälan för inomhusevenemang stänger 14 augusti 2023.