Alla SIUs föreningar ordförande inbjudes under oktober månad varje år för att diskutera bl.a. SIUs verksamhetsplan för nästa år och delar våra erfarenheter.