Internationella Kvinnokaféts cykelkurs 2023

Mellan 29/5 och 2/6 höll SIU i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån cykelkurs för kvinnor. Antidiskrimineringsbyrån ställde upp två gånger som cykelledare på Vaksalaskolans uteplats. Sammanlagt deltog 14 kvinnor och samtliga lärde sig att cykla. SIU kan också med glädje meddela att tre av deltagarna har fått anställning inom hemtjänsten som resultat.  Vi vill även tacka de andra cykelledarna som ställde upp vid kurstillfällena.