Vad är skillnad mellan integration och mångfald?

SIU:s remiss svar till LÖK, lokala överenskommelse i Uppsala

Vi på SIU tycker att rubriken ska vara ”Principen om Integration och mångfald”.

För att mångfald ” enligt Svenska akademiens ordlista betyder ordet mångfald en mängd enheter. Det Engelska ordet man brukar använda i dessa sammanhang är diversity vilket har en lite annorlunda betydelse, olikhet, skiljaktighet. Slår man ihop dessa olika förklaringar får man en bra idé av vad mångfald i en given grupp människor är, nämligen en mängd unika enheter.”

Medan Integration kan ses som ett samhällsperspektiv som riktar fokus på sociala relationen mellan olika befolkningsgrupper och som handlar om människors rätt att ta del av samhällets resurser på ett jämlikt sätt”.