SIUh radiok qafar afih exxay nee kak taabbeenim swedenik upsalah mandaraay, acadak acaadah carri waqlak 7:00-7:30 fana.
Siinih warrasnam afammarih eglalik fantaraw maro(SIUh) xaaguuy, Uppsalah mandrih xaaguu kee swedin xaagu.
alsal ink’adda sidiicaam? xaagu kaadu siinih tatrusna.

arcibaay SIUh radiok qafar afih exxa fayya haysa .