SIU Internationella kvinnokaffet har uppmärksammat Internationella kvinnodagen den 8 mars 2018. Ca 65 deltagare har kommit.

  • Francia Eriksson visade en powerpoint representation om IKK aktiviteter under 2017.
  • Fana Habteab partade om könsstympning.
  • Amil Sarsour pratade kort om SIU.
  • Vivianne Macdisi region råd, Uppsala län pratade om hennes resa i Sverige.
  • ANDERS BERGSTRÖM Rektor, Kom Vux Yrkesutbildningar Linné, Ekeby, Jälla. pratade om Yrkes utbildning.
  • Patrik Hedlund ” Ordförande till Bostadförmedling” för att prata om Bostadsförmedlingen och behovet av bostäder och uppfattningen om förmedlingen bland invandrargrupper och speciellt invandrarkvinnor.
  • Martin Piano musik och underhållning.