SIUs års möte för år 2017.

Datum: 17 mars 2018 på SIUs lokal, Skolgatan 18, kl. 10-13
35 deltagare från 22 föreningar har deltagit på årsmöte. Årsmöte beviljade Styrelse ansvarsfrihet för år 2017, godkänner fyra nya föreningar,  valde en ny styrelse, revisorer, valberedning och godkänner verksamhetsplan och budget för år 2018 och uppdatering av SIU stadgar.
Årsmötes ordförande var Eva Adler.