Fredag den 1 juni har SIU bjudit nyanländ som deltar med SIUs aktiviteter till en Ramadan Iftar. 

Det komm ca 240 gäster till Liljan restaurang. Kvällen var ett samarbete mellan SIU och ALMII.  SIUs Ordförande Amil Sarsour gav Information om SIUs verksamheter och Leila Elshaiha  berättade om ALMI sist Uppsala kommun gav information om Köks nya kurs.

Naser, Samer och Emad sjung Anashid. Sedan ca kl. 22.00 börjar gästerna bryta sin fasta.