20180903 Datakurs diplomutdelning

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) anordnade en 11 månaders Datakurs för nyanlända.  Under datakursens gång delade deltagaren erfarenhet med och hjälpte andra deltagare. Språklig övning, kultur utbyte, socialt samspel med grundutbildning i datakunskap har genomförts på följande nivåer:  Introduktion av begrepp om och funktion av internet, E- post, Word, Excel och Powerpoint . Kortkommandon, data-mus och tangentbords användning, begreppsinlärning, betalning via internet mm. 

Diplomer delades ut av politikerna som deltog SIU valdebatt 2018-09-03