Dialogmöte, onsdag den 24 oktober 2018, Kulturpunkten i Gottsunda

Tema: Kan vi ta bort Gottsunda från utsatta område listan?

  1. Kan vi lära oss från Gårdsten i Göteborg? Och hur?
  2. Vad kan man göra för att Gottsunda ska tas bort från listan över ”utsatta områden”?
  3. Vad kan politiker, bostadsföretag, civila samhället, kommunen, polisen, ideella organisationer och de boende göra för att hjälpa till? 

På mötet har vi lyssnat till ett föredrag om erfarenheter från Gårdsten ett bostadsområde i Göteborg av Eva Hedman.