Intervju med journalisten Ibrahim Ali Omar om situation i  Djibuti. Intervjun gjordes av Hamad.

RIUh radiok qafar afih exxay nee kak taabbeenim swedenik upsalah mandaraay, acadak acaadah carri waqlak 7:00-7:30 fana.
Siinih warrasnam afammarih eglalik fantaraw maro(SIUh) xaaguuy, Uppsalah mandrih xaaguu kee swedin xaagu.
alsal ink’adda sidiicaam? xaagu kaadu siinih tatrusna. arcibaay RIUh radiok qafar afih exxa fayya haysa .

Ansvarig utgivare:SIU-RIU
Redaktion: Hamad, Ibrahim