Länsstyrelsen i Uppsala län bjöd in till en kostnadsfri utbildningsdag på temat Ensamkommande barns bästa vid återvändande i Scandic Uplandia.

Strömsunds kommun driver tillsammans med Migrationsverket projektet ”Barnens bästa vid återvändande”. Målsättningen är att minska identifierade brister i återvändandeprocessen. Projektet pågår under 2017-2020 tillsammans med minst 15 andra kommuner.