Onsdag 23 januari , kl. 18-20:  Dialogmötet med ansvariga politiker, Uppsala kommun, socialtjänst, skolor, polis, föreningar, ungdomsföreningar, ungdomsförbund, idrottsföreningar, och allmänheten.

Vi vill tacka alla som deltog i SIU,s Demokrati dialog möte den 23 januari Tema kväll: Tema: Trygghet och våld? Vi vill rikta ett särskilt tack till

  • Markus Lagerquis ( M).
  • Klas Herman Lundgren (S).
  • Emma Wallrup för demokrati och rättvisa.
  • Mikaela Pålsson från Upplands innebandyförbund.
  • Karen Monie & Kerstin Helsing från Gottsunda Dans & Teater.
  • Hans Åberg – psykolog; Gunhild Hasen (Studiefrämjandet) 
    Moderator : Fatima Almasri