20190525
SIU haft ett möte i lördags och Ramadan Iftar.

Ordförande Amil Sarsour har berättat om SIU verksamheter under 2018. Tema bl.a. Det är mycket viktig att rösta i EU- valet. SIU styrelsemedlemmar Meshesha, Zuhier, Jamal, Najia och Bahar .

Mehran har pratat om Almi och deras stöd till nya företager.

Trio Samer, Alaa och Emad sjung ramadan sånger.

Det var 150 personer som presenterar SIUs föreningar och gäster.

Plats var: Liljan restaurang