Sheragin och Sara gjorde en intervju med musiker Shariar i telefonen samt en dikt från Sara, nyheter, musik från Iran.