Inför kommunens dialog 24 oktober, 9 och 20 november 2023

Dialogmöte kring utveckling av
samverkan mellan Uppsala
kommun och föreningslivet
Carl Öhman, Nina Klinge-Nygård och Emma Lillskogen
Kommunledningskontoret
24 oktober, 9 och 20 november 2023

LÄS HELA DIALOGMÖTE INFORMATION