ነፃነት አሳዬ ስማቸው እባላለሁ። ይህን የሬድዮ ፕሮግራም ዘወትር እሁድ ከኡፕሳላ
እያዘጋጀዉ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንድታዳምጡን እንጋብዛል።