https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—uppsala/2020-07-29-i-en-kris-ar-samarbetet-med-civilsamhallet-betydande.html 

Från vänster syns Linn Bennetoft och Gudrun Orava från länsstyrelsen, Tareq Aljazar, Najia Afzali och Amil Sarsour från SIU.

Myndighetsinformation om covid-19 måste få en stor spridning i samhället. Att nå målgrupper som inte har svenska som modersmål har varit en utmaning. Det fina samarbetet mellan SIU och länsstyrelsen har hjälpt till att nå ut med samhällsinformation till många.

Översättning av samhällsinformation till andra språk är viktigt. Minst lika väsentligt är det att använda lämpliga kommunikationskanaler. Tidigt under pandemin fanns behov av översättningar av smittskyddsinformation till andra språk än svenska, finska och engelska. Myndighetsinformationen nådde inte alla i samhället, något som Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU) uppmärksammade. Därför tog de kontakt med länsstyrelsen för att påbörja ett samarbete.

SIU en ideell invandrarförening

SIU är en ideell organisation som har funnits sedan 1986. De har sina lokaler centralt i Uppsala. SIU är paraplyorganisationen för 45 föreningar i Uppsala.

– Vi har en stor mångfald av språk inom vår organisation. Vi översätter till 20 olika språk med hjälp av våra föreningar. Vi kan ganska snabbt översätta och skicka ut information, säger Amil Sarsour, SIU:s ordförande.

Nätverk en del av krisberedskapsorganisationen

Länsstyrelsen har samordningsansvaret i länet, med ett flertal nätverk inom krisberedskapsorganisation, bland annat kommunikation. Samverkan sker mellan länets alla samhällsaktörer, till exempel Region Uppsala och kommunerna. Nätverket bidrar med underlag till SIU som sprider den vidare och vice versa. Ett gott samarbete mellan alla parter.

Första budskapet som skickades till SIU var i slutet av mars, gällande regeringens beslut att förbjuda möten och sammankomster med fler än 50 personer. Sedan dess har över 50 budskap förmedlats från länsstyrelsen till SIU.

Att länet i ett ganska tidigt skede skapade en strategi för hur vi kommunicerar myndighetsinformation gällande råd och riktlinjer, har varit ett viktigt steg för fortsatt kommunikationsarbete.

– I en kris är samarbetet med civilsamhället betydande. Länsstyrelsen har ett stort samverkansansvar och vårt uppdrag är att nå ut med information till allmänheten i länet. Vi är glada att vi har ett så gott samarbete med SIU, säger Christel Benfalk, stabschef på Länsstyrelsen Uppsala län.

SIU:s radiokanal når många på sitt hemspråk

SIU har kanaler och kontaktytor som länsstyrelsen inte har. De är länken mellan myndigheter och personer som behöver få information på sitt hemspråk.

– Vår radiokanal är viktig för många. Vi sänder på elva språk, som arabiska, amhariska dari och sorani. Speciellt för äldre som inte förstår svenska så bra är SIU den enda källan till information om vad som händer i lokalområden. Därför är det extra viktigt för oss att sprida information om covid-19, säger Amil Sarsour.

Det personliga mötet mellan människor och verksamheterna i medlemsföreningarna samt affischer är andra fungerande kanaler som når många.

– Vi översätter 17 olika språk på samma affisch. Vi hänger upp dem i mataffärer, på busshållplatser och på andra ställen där många människor samlas, säger Amil Sarsour.

Korrekt och faktabaserad information

Informationen ska vara faktagranskad från myndigheter. I pandemins början förekom felaktig information vilket blev ett bekymmer.

– Informationen ska bygga på fakta och vara tillgänglig för många. Det blir enkelt och överskådligt. Vår Whats up-grupp når ut till stora delar av länet. Vi fotar av affischerna och publicerar bilden i gruppen. Vi har en facebook-grupp på samma tema. Det fungerar jättebra, säger Tareq Aljazar, ansvarig för datakurser och WHO-information hos SIU.

Så länge pandemin pågår fortsätter det goda samarbetet mellan civilsamhället, där SIU är en aktör, och länsstyrelsen med övriga samhällsaktörer i länet. Som Amil, Najia Afzali och Tareq säger – rätt information i rätt tid kan rädda liv.

 

 

 
Tack för att du delade vår artikel! Klicka och gilla oss också nedan så får du reda på när vi lägger upp fler artikelar och intressanta nyheter. Tack för din stöd!
Send this to a friend