20201102 Digital kurs

SIU ordnar utbilda sina styrelse medlemmar om att använda  digitalmöte. Vi har börjat med att använda  Zoom teknik.  Kursdeltagare delas 4 person i varje grupp.  Vi har en hel utbildnings plan under nov. och dec.

Tareq Aljazar är kurs ledare