CRUSH Covid_public week 45 (2)

ECDC_All_weeks_buttons

Hej!

Detta är en rapport om smittoläget i region Uppsala framtagen av forskningsstudien CRUSH Covid. Anledning till att vi skickar denna till just er är att ni tidigare visat intresse för våra rapporter. Vi kommer att skicka ut liknande rapporter varje vecka. Om ni inte vill vara med på sändlistan, eller om ni vill att den skickas till någon annan i er organisation, så behöver ni bara svara på detta mail och berätta det.

Kartorna som finns i bilagorna är uppdelade i postnummer. Vi har färg kodat efter hur många vuxna som bor i respektive område. Det betyder att det i områden där det bor få människor kan ett litet antal positiva fall innebära att hela området blir indikerat som om det är en uttalad smittspridning. För att minska denna effekt har vi inte färg kodat områden med färre än 10 positiva fall. Vi uppmuntrar er att studera bägge kartorna eftersom de kompletterar varandra och ger en mer fullständig bild.

Vi presenterar ingen data från avloppsvattenanalys denna vecka. Anledning är att data är svårtolkad. Dels regnade det väldigt mycket och dels var det höstlov vilket kan ha inverkat på resultatet. Vi räknar med att vi i nästa veckas rapport även kan inkludera Anna Szekelys analyser.

CRUSH Covid rapport v45

Uppsala ECDC
I denna veckas rapport bifogar vi en “trafikljuskarta” som vår nye medarbetare Georgios Varotsis har tagit fram. Han har använt samma kriterier som ECDC på 5-ställig postnummernivå. Detta ger oss en tydlig bild RUs tillstånd som kan jämföras med andra regioner i EU. Genom att välja olika veckor kan ni se hur covid 19 sprids över länet. Om ni klickar på ett postnummersområde visas notification rate (antal positiva/100 000/ 14 dagar/invånare), positivitet och testing rate (antal prover per 100 000 invånare). Fördelen med denna färgsättning är att den är fastställd till ECDCs kriterier och alltså inte relativ till de andra områdena just denna vecka.

Mellan vecka 40–44 ser vi att allt fler postnummer ute i regionen går från grå till grönt till nästan enbart rött vid v44. Flest gråa områden finns i de nordöstra delarna, vilket är en indikator på att vår testverksamhet inte når dit, trots att provtagningsstationer finns i både Tierp och Östhammar.

I Uppsala har det den senaste månaden gått från övervägande grönt till heltäckande rött. Förra veckan så vi positivitet över 20% i Gottsunda, Valsätra (Bandstolen) och Sävja. Denna vecka är positiviteten över 20% även i delar av Eriksberg, Stenhagen, Fålhagen, Berthåga, Luthagen, Flogsta, Nyby och Årsta. I Bandstolen och Musikvägarna är nu positiviteten >35% och i delar av Gränby >30%.Liknande utveckling ses i Enköping, Bålsta och Knivsta. Knivsta har en hög positivitet och lågt antal test per invånare jämfört med de andra tätorterna i regionen. Detta är en stark indikator på att RU provtagningsstrategi inte når Knivstabefolkningen i tillräckligt hög grad.

 Uppsala rapport v45
Sedan förra veckas rapport ser vi en ökning i positivitet /14 dagar från 6% till 10%, antal fall/100 000 vuxna inv/14 dagar till 358 och antal inlagda på sjukhus per 1,000 inv till 0,15. Vi noterar att de områden som har flest sjukhusvårdade samvarierar med de områden som har högst positivitet.

Kvinnor i arbetsför ålder testar sig ungefär dubbelt så mycket som männen. Då positiviteten också är dubbelt så hög för männen indikerar det att det är männen som testar sig för lite snarare än tvärt om. Denna differens finns inte när det gäller sjukhusinläggningar. Detta indikerar att kvinnor hörsammar uppmaning att testa sig vid symptom bättre än männen. Denna observation kan vara värdefull att kommunicera ut till befolkningen, då männens låga testning försvårar arbetet att bryta smittkedjan.

Glädjande ser vi att tid mellan debut till positivt provsvar inte har fortsatt att öka. Från smittspårningsdata (cirkeldiagram) noterar vi att under de senaste två veckorna har det skett en förändring från att man tror sig blivit smittad på uteställen och fester till hushåll, arbete och skola.

 Sammanfattning
Vi ser en försämring av läget i samtliga parametrar jämfört med förra veckan. Utanför Uppsala verkar vi inte nå de nordöstra delarna och vi ser en tilltagande smittspridning i Knivsta samtidigt som det tas för få tester där. Detta är särskilt oroväckande eftersom det även bor många pendlare där. I Uppsala stiger positiviteten och över i stort sett hela staden. I de mest utsatta områdena är positiviteten nu över 30% och i Bandstolen och Musikvägarna närmar den sig 40%. Utifrån denna rapport befarar vi en kraftig ökning av antal sjukhusinläggningar pga covid 19 de närmsta veckorna.
 

 Vänliga hälsningar,

CRUSH Covid genom

Mats Martinell & Tove Fall

 

Mats Martinell
Medicinskt ledningsansvarig, NVH Provtagningsenhet

Distriktsläkare Nära vård och hälsa, Region Uppsala
Lektor i Allmänmedicin, inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

 
Tack för att du delade vår artikel! Klicka och gilla oss också nedan så får du reda på när vi lägger upp fler artikelar och intressanta nyheter. Tack för din stöd!
Send this to a friend