Kurs ” Att använda Zoom” .

Tre grupper har fått utbildning den här vecka med hänsyn till Corona läget i Uppsala. Kurser riktar för representanter från SIUs föreningar.