ነፃነት አሳዬ ስማቸው እባላለሁ። ይህን የሬድዮ ፕሮግራም ዘወትር እሁድ ከኡፕሳላ 
እያዘጋጀዉ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንድታዳምጡን እንጋብዛል።

Ansvarig utgivare:SIU
Redaktion: Andergachaw Meshesha & Netsanet